Armed Forces Juniors Results

Shirt Name Card No. D.O.B
1 Mohd Faijol Bin Mohd Razali (GK) T 726259 17.05.1986
2 Norfadzeli Bin Nasir T 538621 18.05.1987
3 Said Bin Ab Ramad T 1161590 20.01.1988
4 Zulzuraidi Bin Ahmad T 824507 03.03.1979
5 Mohd Yazid Bin Yahya T 1150614 12.06.1987
6 Rosmawadi Nizam Bin Ahzan T 1132517 19.08.1983
7 Mohd Alfifi Bin Arsad T 1163830 29.07.1990
8 Shahrul Bin Zulkifli T 1132603 04.06.1984
9 Edwar Bin Zulkifli T 539017 27.09.1987
10 Mohd Azhan Bin Abd Wahid T 538141 19.02.1986
11 Mohd Hanip Che Halim T 1147059 25.03.1983
12 Razali Bin Mohd Hazemi T 538632 23.08.1987
13 Muhd Junaidi Bin Ghazali T 1164185 05.01.1990
14 Mohd Szuhairi Bin Abd Aziz T 538558 02.08.1988
15 Mohd Shukri Bin Abd Aziz T 538255 02.01.1986
16 Mohd Razain Bin Ramly (GK) T 539037 31.08.1988
17 Rahimie Bin Abd Razak T 537851 18.02.1985
18 Mohd Khairi Bin mansor T 900853 22.10.1985
19 Mustakim Bin Hamzah T 1157228 22.11.1988
20 Rahmat Bin Samat T 1137908 21.11.1984

* G.K.

Officials

Team Manager Mej Mohammad Fauzi Bin Abdul Rahman
Asst. Team Manager PW 2 Izan Bin Sulaiman
Coach PW 1 Kamaruddin Bin Misman
Asst. Coach PW 2 Azizi Bin Norudin
Doctor SJN Mohd Abdullah Zawawi Bin Mustafa
Physiotherapist KPL Mohd Fazlan Bin Azmin 

 

Copyright Dhaliwal Event Management Sdn Bhd © 2013. All Rights Reserved.